Čerpací šachty a nádrže

Čerpací šachty a nádrže

Většinou se používají pro přečerpávání odpadních nebo dešťových vod a to buď do gravitační nebo tlakové kanalizace. Na přání zákazníka lze čerpací stanice přizpůsobit individuálním požadavkům (např. použití na zavlažování).

Čerpací stanice tlakové kanalizace" slouží pro přečerpávání odpadních vod z domácností, hotelů, rekreačních objektů, částí obcí či celých obcí a měst a to do tlakové nebo gravitační kanalizace. Skládá se z těchto nezbytně nutných komponentů:

 • kalové čerpadlo AQK
 • kanalizační nádrž - polyethylenová jímka (PEH) - poklop
 • měření a regulace MaR (vhodně vybavený rozvaděč RSK)
 • potrubí a armatury
 • signalizace

Objem nádrže je navrhován dle objemu a množství čerpané odpadní vody s přihlédnutím na výšku a délku čerpání. Dle požadavku odběratele lze čerpadla zdvojit. Vhodnost aplikace tlakové kanalizace je závislá na konkrétním projektu a v mnoha případech je řešena individuální potřebou nebo projektovou dokumentací dané lokality.

 

Elektrorozvaděč

Ovládací skřiň RSK je určena pro spouštění čerpadla při odčerpávání na základě informací ze dvou plovákových spínačů. Doporučená vzdálenost rozvaděče od jímky je do 5 m.

 

 

Zpětná klapka s koulí a pojišťovací ventil

Zpětná klapka AQZK zabraňuje zpětnému proudění čerpaného média do čerpací stanice tlakové kanalizace ČSTK. Pojišťovací ventil chrání soustavu tlakové kanalizace před překročením MAXIMÁLNÍHO povoleného tlaku v soustavě.

 

Hlídání hladiny

Plovákové hlídání hladiny zajišťuje správný chod čerpadla a to z pohledu HAVARIJNÍ / MAXIMÁLNÍ / MINIMÁLNÍ hladiny čerpaného média v stanici tlakové kanalizace ČSTK.

 


Vybavení pro tlakovou kanalizaci

Ovládací skříň RSK-l-AQ-400 je určena pro spouštění 3-fázového čerpadla při odčerpávání na základě informací ze dvou plovákových spínačů.

Kontrola parametrů třífázové soustavy na přívodu: Signalizace poruch:
 • výpadek fáze
 • sled fází
 • nesymetrie napětí
 • závada napájení
 • havarijní úroveň hladiny
 • výpadek čerpadla přetížením

  Tyto stavy jsou místně i dálkově signalizovány.

Po obnově parametrů napájení na správné hodnoty, pokračuje zařízení v činnosti bez nutnosti vnějšího ručního zásahu.

 

Technické údaje RSK-1:

Napájení 3x400/230V, 50Hz 230 V, 50 Hz
Ovládání 230 V
Signalizace 4A jm
Nadproudové jištění elektromotoru 1-2,5 mm2
Připojovací vodiče pomocných přístrojů 1,5-4 mm2
Připojovací vodiče silových obvodů IP 65
Krytí skříně vxšxh 420 x 296 x 170

 

PROVOZ ČERPADEL:

Běžně je čerpadlo spouštěno při výšce hladiny v rozmezí provozních úrovní. Při eventuálním dalším nárůstu hladiny na havarijní úroveň je signalizován havarijní stav. Čerpadlo je možno ručně spouštět tlačítkem se samočinným návratem bez omezení plovákovými spínači (např. pro ověření funkčnosti čerpadla.

 

Čerpadlo AQK 04 - N

Čerpadlo AQK 04 - N s řezacím zařízením je určeno k čerpání biologicky a mechanicky znečištěné vody bez abrazivních (písek apod.) nebo agresivních (kyseliny apod.) přímísenin.

AQK 04 - N je hydrostatické rotační čerpadlo, které pracuje na principu plynulého vytlačování čerpané kapaliny směrem k výtlačnému tělesu v uzavřených pracovních prostorech. Tyto pracovní prostory vznikají vzájemným kontaktem důmyslně tvarovaných ploch rotujícího vřetena a statoru. Čerpaná kapalina je nejprve nasávána přes řezací zařízení do sací komory, odkud je, s již rozmělněnými pevnými přimíseninami, přiváděna přímo do vysokotlaké hydraulické části čerpadla. Hlavní a nejvíce namáhané součásti jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, ostatní součásti mají kvalitní povrchovou úpravu. Čerpadlo umožňuje dosažení vysokého výstupního přetlaku max. až 1 MPa při průtoku přes 0.5 l/s.

V případě poškození hydraulické části, způsobené například chodem na sucho, lze tuto velmi snadno a levně opravit. Nezanedbatelnou předností tohoto čerpadla je precizní dílenské zpracování a provedení z kvalitních materiálů při zachování nízké ceny. Možnost instalace v horizontální poloze.

 

Ceny čerpací šachty a nádrže